Vaše úsilí, jejich budoucnost...

Účast na klinikách a aktivitách Nadace Realu Madrid zdaleka přesahuje rámec sportu.

Veškeré nadšení a úsilí, které do toho účastníci vkládají, se promítá do budoucích příležitostí pro další znevýhodněné skupiny dětí prostřednictvím sociálních projektů.

Díky vaší podpoře získáváme skutečné změny: podpora vzdělávání, podpora rovnosti, sportovní praxe a výchova ke sportovním hodnotám.

Díky vaší podpoře, se činnost nadace rozrostla o podporu rovnosti a rozvoje skupin ohrožených sociálním vyloučením.

Real Spirit baví tvým oblíbeným sportem
Real Spirit je růst a pomoc druhým
Real Spirit je snaha o lepší budoucnost

Být Madridistou znamená podílet se na snech tisíců dětí po celém světě, a to jak těch, které se účastní našich tréninkových programů, tak těch, které využívají projekty, jež nadace každoročně zahajuje.