Fundación Real Madrid Clinic Česká republika

27. října - 1. listopadu 2024 / SC Nymburk

Pobytový fotbalový kemp

Real Madrid Clinic

Real Madrid je nejpopulárnějším fotbalovým klubem na světě. S kempem Fundación Real Madrid vám přinášíme osvědčený tréninkový koncept práce s mládeží.

  • Pro dívky a chlapce
  • Věková kategorie U10-U13
  • Vedení tréninků v českém jazyce
  • Bezpečné a přátelské prostředí

Co je zahrnuto v ceně?

Na kempech trénují účastníci podle metodiky Fundación Real Madrid. Abyste se sami stali jedním z nejlepších, potřebujete odvahu, radost z fotbalu a respekt! Ukažte nám, co ve vás je!

adidas tréninkový set

4x denně trénink

koordinátoři FRM

ubytování

obědy, svačiny a pitný řežim

diplom

fotografie

dárky od partnerů

Přihláška

Pokyny k vyplnění: Přihlášku vyplňuje svým jménem rodič (zákonný zástupce). Po odeslání přihlášky se automaticky vygeneruje pokyn k platbě. Po uhrazení poplatku rodiče obdrží e-mailovou zprávu s potvrzením platby a odkazem na on-line formulář, do kterého doplní požadované informace o účastníkovi kempu. 

FRM Clinic Czechia 27. října - 1. listopadu 2024 / SC Nymburk
Dostupné
16 990 Kč
Způsob platby
Celková cena16 990 Kč

Storno podmínky

Při zrušení účasti ze strany účastníka jsou platné níže uvedené storno podmínky:

a) při zrušení účasti více než 60 dní před termínem nástupu do kempu je stornovací poplatek 3.000,- Kč

b) při zrušení účasti 30 - 59 dní před termínem nástupu je stornovací poplatek 6.000,- Kč

c) při zrušení účasti 1 - 29 dní před termínem nástupu, v den nástupu a později nebo při přerušení a předčasném ukončení pobytu je stornovací poplatek v plné výši 16.990,- Kč

Doporučujeme proto uzavřít pojištění storno poplatků.

Kontaktní osoba

Tomáš Klečka

tel.: 420 602 311 164

e-mail: tomas.klecka@modernifotbal.cz